Videomegosztóplatform-szolgáltató ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

hatályos: 2024. január 1-től

 

Az ÁSZF tárgya, a Szolgáltató adatai

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a jegyvásárló (a továbbiakban: Vásárló), illetve a videomegosztóplatform-szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) közötti jogviszonyra terjed ki. Az INTERTICKET Kft. (a továbbiakban: Jegyértékesítő) által üzemeltetett Jegy.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) történt jegyvásárlások közül kizárólag azokra a tranzakciókra vonatkozik a jelen ÁSZF, amelyek esetében online rendezvényekre történik jegyvásárlás. A jegyvásárlással kapcsolatos szabályokat a Jegyértékesítő Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák, amely a Jegy.hu oldal láblécében található.

A Szolgáltató, mint videómegosztóplatform-szolgáltató célja, hogy tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, az online rendezvények szervezői által létrehozott olyan műsorszámokat, illetve videókat juttasson el a Vásárlókhoz, amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem tartozik szerkesztői felelősséggel. A Szolgáltató biztosítja a live-streaming valamint az ún. video-on demand tartalmak technikai kiszolgálását és eljuttatását PC, tablet, mobil és más smart platformokra. A szolgáltatás biztosítása során a Szolgáltató felel a videomegosztóplatform-szolgáltatók jogszabályokban foglalt kötelezettségeiért, így a 2001. évi CVIII. tv., a 2020. évi XXIV. tv., valamint a 2018. november 14-i (EU) 2018/1808 európai parlamenti és tanácsi irányelv (amely módosította a 2010/13 / EU irányelvet az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések összehangolásáról) betartásáért.

2. A Szolgáltató adatai:

 A Szolgáltató neve: OJT Országos Jegyterjesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhelye és postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99., 6.emelet
 Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
 Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-958517
 Adószáma: 23288050-2-41
 E-mail címe: ojt@ojt.hu
 Honlapjának címe: www.jegy.hu (a Jegyértékesítő által üzemeltetve)
 Ügyfélszolgálat elérhetősége: Az ügyfélszolgálatot a Jegyértékesítő üzemelteti, elérhető chat alkalmazáson keresztül a Jegy.hu bármely oldaláról
 Ügyfélszolgálat e-mail címe:

Az ügyfélszolgálatot a Jegyértékesítő üzemelteti: online@interticket.hu

 Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

1139 Budapest, Váci út 99., 5. emelet

Chat alkalmazáson keresztül a Jegy.hu bármely oldaláról

interticket@interticket.hu

munkanapokon 9.00 - 17.00 óra között, 

 

hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 10-től 19 óráig

  

3. A jelen ÁSZF az online rendezvényekre terjed ki. Online rendezvények (a továbbiakban: Online rendezvények) lehetnek élő, vagy felvételről sugárzott színházi vagy más előadások, rendezvények, amelyek - a jegyvásárlás során megjelölt időpontban vagy időszakban történő - megtekintésére a Vásárló a jegyvásárlással jogosultságot szerez. Bizonyos rendezvények esetén a rendezvény szervezője arra is jogosultságot ad a jegyvásárlónak, hogy az élő előadás időpontját követően, egy megadott időszakon belül az előadás felvételét is megtekinthesse. Bizonyos online rendezvények esetén lehetőség van a teljes műsort, vagy az egyes részeket ismételten megtekinteni.  A vonatkozó szabályok rendezvényenként eltérőek lehetnek, amelynek részletes bemutatását a rendezvény leírása tartalmazza. 

4. A jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások az Online rendezvényekkel kapcsolatos digitális tartalmak (szöveg, kép, audio, video) interneten keresztül történő hozzáférhetővé tételével valósulnak meg, különösen az előadások élő internetes közvetítésével, illetve az előadások rögzített felvételeinek internetes megtekintésre elérhetővé tételével (a továbbiakban: Szolgáltatás).

Általános szabályok

5. Az online rendezvények kép-, hang- és szakmai anyagai a rendezvény szervező szervezőjének kizárólagos tulajdonát képezik. A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a rendezvényszervező nem engedélyezi az online rendezvények kép-, hang- és szakmai anyagainak egészének vagy részeinek rögzítését, illetéktelen felhasználását. Az online rendezvények bármilyen módon történő rögzítése, a Vásárló birtokába jutott felvételek további felhasználása, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok sokszorosítása, mások számára elérhetővé tétele nem engedélyezett. 

6. Az online rendezvény bármely eszközzel történő rögzítése, valamint online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő másolása, valamint hasznosítása, így különösen kölcsönadása, más számára a megtekintés biztosítása, forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése tilos. Tilos továbbá bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. A rendezvényszervező, a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok előzetes, írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

7. Az online rendezvények megtekintéséhez személyes vásárlói fiók létrehozása szükséges. A vásárlói fiókot a Jegyértékesítő biztosítja, ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató tevékenységet, adatkezelést nem végez. Az online rendezvényekre szóló megtekintési jogosultság másnak át nem adható. A Jegyértékesítő rendszerén keresztül csak nagykorú személy vásárolhat hozzáférési jogosultságot az online rendezvények megtekintéséhez. Életkorára vonatkozóan a vásárló a fizetési oldalon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett nyilatkozatot tesz. A Tartalmak megtekintése csak a vásárló által létrehozott és jelszóval védett vásárlói fiókból lehetséges, amelyhez név, e-mail cím és jelszó megadósa szükséges. A vásárlói fiókot védő jelszó egy olyan titkos kód, amelyet csak a vásárló jogosult megismerni, és amellyel a kiskorúakra káros tartalom megtekintése korlátozható. A kódnak minimum hat karakterből kell állni, a kód a képernyőn nem kerül megjelenítésre.  A könnyen kitalálható kódok alkalmazása nincs engedélyezve. Amennyiben a vásárló a vásárlói fiókjához beállított titkos kódját elfelejtette, a jegyértékesítő újabb titkos kódot csak a vásárló azonosítása után biztosít.

8. Az online rendezvény megtekintéséhez a Vásárlónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, megfelelő internet-kapcsolattal és a megtekintéshez szükséges eszközökkel kell rendelkeznie. A minimális követelményekre vonatkozó javaslatokat az online.jegy.hu oldalon lehet megismerni és ellenőrizni. Amennyiben az általános követelményeken túlmenően az online rendezvény megtekintéséhez valamely speciális eszköz vagy harmadik fél szoftverének letöltése szükséges, a vonatkozó információkat a rendezvény leírása tartalmazza. A Vásárló viseli a saját internet csatlakozásához kapcsolódó összes költséget, és az adatforgalmi díjakat. A Vásárló kötelessége, hogy a jegy megvásárlását megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz, amelyen a tartalmat meg kívánja tekinteni, alkalmas-e az előadás lejátszására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abból eredően, ha a Vásárló a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, így például a Vásárló rendelkezésére álló internet-hozzáférés minősége miatt.

9. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az előre nem látható, illetve a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus fertőzésből, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért, illetve a Rendezvényszervező által biztosított streaming-szolgáltatások, illetve felvételek minőségéért. Amennyiben a Vásárló az online rendezvény megtekintésekor hibát észlel, célszerű azt mihamarabb jeleznie a Jegyértékesítőnek és/vagy a Szolgáltatónak, hogy a hiba fennállta és oka kivizsgálható legyen. A Vásárló nem folytathat olyan magatartást, amely a Szolgáltató informatikai rendszerét túlterheli, akadályozza vagy károsítja.

10. Amennyiben egy adott online rendezvény adott időpontban vagy időszakban tekinthető meg, és azt a Vásárló a megadott időpontban, vagy időszakban nem tekinti meg, úgy a Vásárló tudomásul veszi, hogy pótalkalomra, jegyár-visszatérítésre nem tarthat igényt. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben az online előadást nem teljes egészében nézi/hallgatja végig, akkor semmilyen pótalkalomra, visszatérítésre nem jogosult.

11. A Jegyértékesítő oldalán megtekintési jogosultság megvásárlása kiskorúak számára nem engedélyezett. Ennek megfelelően kiskorúak az Online rendezvényeket szülői, vagy gondviselői engedély nélkül nem jogosultak megtekinteni. A 18 év alatti Vásárló szülője vagy más törvényes képviselője, azáltal, hogy engedélyezi gyermeke számára a szolgáltatás használatát, azzal rá is vonatkozni fognak a jelen ÁSZF feltételei, és ő tartozik felelősséggel a gyermek szolgáltatásban végzett tevékenységéért.

12. A Szolgáltató az online rendezvényekre vonatkozó szolgáltatását közvetített szolgáltatásként nyújtja. A Szolgáltató ennek megfelelően az adott tartalmat létrehozó és az online sugárzás keretein belül közzétevő rendezvényszervező tartalmához biztosít online hozzáférést.

13. A Szolgáltató az online rendezvényekre vonatkozó Szolgáltatását – ha az adott előadás leírásánál ettől eltérő információ nem található – területi korlátozásoktól mentesen nyújtja. Egyes előadások esetén azonban lehetséges a területi korlátozás, a szerzői, előadói jogok korlátai, vagy más okok miatt. Ezekben az esetekben a vásárlást megelőzően e korlátozásokra a Szolgáltató, a rendezvény leírásánál felhívja a Vásárlók figyelmét. Területi korlátozás esetén a Szolgáltató jogosult a Vásárló IP címét ellenőrizni, a területi korlátozás betartásának ellenőrzésére, valamint a hozzáférést megtagadni, amennyiben a megtekintés helyszíne a területi korlátozásba ütközne.

14. A Szolgálató részére a tárhelyet, illetve a szolgáltatás szoftveres hátterét az alábbi szolgáltató biztosítja: Mux, Inc., 1182 Market St. #425 San Francisco, CA 94102 

15. A szolgáltatás csak rendeltetésszerűen használható. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használó Vásárló hozzáférését törölje. 

16. Ha a jelen ÁSZF kifejezetten másképp nem rendelkezik, vagy a jogszabályok másképp nem rendelkeznek, a Szolgáltató semmilyen kifejezett ígéretet nem tesz a Szolgáltatással kapcsolatban. A Vásárló a szolgáltatást csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a feltöltött videók tartalma miatt bekövetkezett kárért. Ugyanakkor a jelen ÁSZF egyetlen pontja sem csökkenti a Vásárlót fogyasztóként megillető jogokat, vagy más jogosultságokat, amelyek a Vásárlót a hatályos jogszabályok alapján megilletik. Az Online programok leírására, áraira, kereskedelmi közleményeire és egyéb feltételekre vonatkozó adatokat a rendezvény szervezője adja meg a Jegyértékesítő által biztosított jegyértékesítési szoftver adminisztrációs felületén. Az így megadott információk helyességéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.  

17. A Szolgáltató szerződést köt minden olyan rendezvényszervezővel, akinek az Online rendezvényére a jegyvásárlás elérhető (a továbbiakban: Egyedi Szerződés). Az Egyedi Szerződés szerint tartalom (a továbbiakban: Tartalom) bármely szöveg, kép, adat, videó, felvétel, más audio-vizuális tartalom vagy más típusú anyag, információ, kommunikáció vagy hiperhivatkozás, amelyeket az Online rendezvény szervezője küld, feltölt, közzétesz, továbbít, élő közvetítés során továbbít, vagy terjeszt a szolgáltatáson keresztül.

18. Az Egyedi Szerződés értelmében a Szolgáltató platformján a rendezvény szervezője nem jogosult olyan Tartalmat terjeszteni, amely:   

a) bármely személy számára kárt, veszteséget, fizikai vagy mentális sérülést, érzelmi szorongást vagy fizikai vagy mentális betegséget okozhat, 

b) hozzájárulhat bűncselekményhez vagy károkozáshoz, illetve amelynek terjesztése az uniós vagy magyar jog szerint bűncselekménynek ¬minősül, vagy a hatályos jogszabályokba ütközik;

c) jogellenes, ártalmas, visszaélésszerű, faji vagy etnikai szempontból sértő, rágalmazó, sértő, adatvédelmi vagy nyilvánosságra hozatali jogokat sértő, zaklató, másokkal szemben megalázó (nyilvánosan vagy egyéb módon), fenyegető, profán, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható;

d) sértheti a közerkölcsöt vagy a közönség ízlését;

e) sértheti a reklámozásra és a tisztességtelen piaci magatartásra vonatkozó törvényeket;

f) szexuális jellegű vagy pornográf képeket vagy szöveget tartalmaz vagy arra felhív;

g) sértheti harmadik felek jogait, ideértve a szerzői jogokat, védjegyeket, adatvédelmi jogokat, a képhez való jogot és egyéb személyhez fűződő vagy tulajdonjogokat;

h) hátrányosan megkülönböztető, vagy gyűlöletet fejt ki bármely egyén vagy csoport ellen;

i) terror- vagy gyűlöletcsoportot népszerűsít vagy támogat, vagy javaslatokat, utasításokat ad a robbanó- / gyújtóberendezések vagy házi készítésű / rögtönzött lőfegyverek összeszerelésére vonatkozóan;

j) állatokkal szembeni kegyetlenséget vagy szélsőséges erőszakot ábrázol;

k) csalárd vagy kétes üzleti programokat népszerűsít, vagy jogellenes tranzakciókat javasol;

l) hamis vagy félrevezető állításokat tesz a vakcinázás biztonságáról; hamis vagy félrevezető egészséggel kapcsolatos információkat közvetít, amelyek komoly veszélyt okozhatnak a közönség számára;

m) önkárosítást ábrázol vagy azt ösztönzi.

n) a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, vagy korhatáros Tartalomnak minősül. 

Az Online rendezvény szervezője köteles arra, hogy a Tartalmat szűrje és minősítse, annak érdekében, hogy az megfeleljen a fenti korlátozásoknak. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles annak ellenőrzésére, hogy a Tartalom nem ütközik jogszabályba, vagy a jelen szerződés rendelkezéseibe. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles előzetesen szűrni vagy moderálni a Szolgáltatásba kerülő Tartalmakat. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtehet jogainak érvényesítése érdekében, ideértve egyes Tartalmak eltávolítását vagy a Szolgáltatás felfüggesztését.

19. Az Egyedi Szerződés szerint az Online rendezvény szervezője – amennyiben a Tartalom reklámot, szponzorált tartalmat vagy termékmegjelenítést tartalmaz – köteles ezt a tényt a Jegyértékesítő által biztosított adminisztrációs felületen megjelölni. Ilyen megjelenés esetén a Jegy.hu adott programot leíró oldala felhívja a figyelmet az adott kereskedelmi közleményre.  

Panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek

20. A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló törvény, a szerzői jogról szóló törvény, a 2001. évi CVIII. tv., és minden vonatkozó jogszabály rendelkezéseire figyelemmel, a hozzá beérkező panaszok egységes szabályok szerint történő átlátható, hatékony kezelése és kivizsgálása érdekében a panaszok nyilvántartását, kivizsgálását és kezelését az alábbi szabályok szerint végzi.

Panasz: a Szolgáltató tevékenységével, Szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő minden olyan kérelem vagy bejelentés, amelyben a Vásárló a tevékenységet, szolgáltatást bármely okból kifogásolja és azzal kapcsolatos egyértelmű igényt fogalmaz meg. Nem minősül panasznak az általános információ, felvilágosítás, tájékoztatás kérése, a véleménynyilvánítás, továbbá a Szolgáltatással kapcsolatos javaslatok, illetve az adatmódosítási és egyéb olyan igények, amelyek nem állnak a fent megjelöltekkel kapcsolatban. Nem minősül panasznak a nyilvánvalóan alaptalan, rosszhiszemű bejelentés sem.

21. A Szolgáltató lehetőséget ad a Vásárlóknak arra, hogy jelezhessék a problémásnak, sértőnek, jogellenesnek tartott Tartalmakat, és bejelenthessék azokat. A Szolgáltató biztosítja továbbá azt, hogy a Vásárlók a bejelentés során jelezhessék, ha jogszabályba ütköző, a jelen ÁSZF-be ütköző, gyűlöletre uszító, kiskorúakra káros vagy bűncselekményt megvalósító tartalmat észlelnek. A Vásárló a Jegyértékesítő által üzemeltetett ügyfélszolgálatnál jelentheti be ilyen jellegű panaszát, amelynek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 2. pontja tartalmazza. A Szolgáltató ennek megfelelően kéri a Vásárlókat, hogy amennyiben a felsorolt rendelkezésekbe ütköző, jogsértő videó tartalmakat találnak a Jegy.hu-n, azt a jelen ÁSZF 2. pontjában jelzett panaszkezelési elérhetőségeken haladéktalanul jelezzék.

22. Amennyiben a Vásárló panaszt tesz, arra vonatkozóan, hogy a Tartalom hatályos jogszabályba ütközik, vagy sérti a jelen ÁSZF-et, különösen annak 18. pontját, a bejelentést a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, szükség esetén egyeztet a tartalom közzétevőjével, a rendezvény szervezőjével, és egyedi mérlegelés alapján dönt a kifogásolt Tartalom felfüggesztéséről, törléséről, illetve szükség esetén az Egyedi Szerződés felfüggesztéséről vagy megszüntetésérről. Ha a Szolgáltatónak észszerű oka van azt feltételezni, hogy valamely Tartalom sérti a jelen ÁSZF-et, az Egyedi Szerződést, vagy a hatályos jogszabályokat, úgy az adott tartalmat felfüggeszti vagy törli.  

23. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles megismerni vagy előzetesen szűrni a Tartalmakat, ugyanakkor, amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a jelen ÁSZF-et vagy jogszabályt sértő tartalomra, a Szolgáltató a jelen ÁSZF panaszkezelési szabályait alkalmazza. 

24. A panasz elbírálásához szükséges a kifogás és a kifogás alapjául szolgáló események pontos leírása, valamint az intézkedési igény egyértelmű megjelölése. Amennyiben a panaszos a kifogását dokumentumokkal vagy bármely bizonyítékkal alá tudja támasztani (pl. videó linkje), úgy a dokumentumot vagy egyéb bizonyítékot (vagy annak másolatát) is mellékelni kell a panaszhoz. Amennyiben a panasznak voltak előzményei, úgy az előzményekkel kapcsolatos információkat is szükséges megadni.

25. Ha a jelen ÁSZF vagy hatályos jogszabály másként nem rendelkezik, a panasznak nem érvényességi kelléke, hogy a Vásárló a természetes személyazonosító adatait megadja. A Szolgáltató a panaszok kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel, a panaszokat térítésmentesen kivizsgálja. A Szolgáltató ugyanakkor nem köteles kivizsgálni a nyilvánvalóan alaptalan panaszt, vagy az érdemben már korábban elbírált, ugyanazon panaszos által ismételten benyújtott panaszt.

26. Az előterjesztett Panaszra a Szolgáltató az álláspontját és – szükség szerint – érdemi döntését, intézkedését indokolással ellátva a Panasz előterjesztését követő 30 napon belül elektronikus levél formájában megküldi a Vásárló részére (a Vásárló által megadott értesítési címre).

27. A Panasz benyújtását követően a Szolgáltató elsődlegesen eldönti, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározott fogalom szerint a bejelentés Panasznak minősül-e vagy sem. Amennyiben igen, sor kerül a Panasz regisztrációjára, amely a Panasz nyilvántartásba vételét jelenti. A Panasz nyilvántartásba vétele után a Szolgáltató kivizsgálja a Panaszt és az alapjául szolgáló körülményeket. A Panasz tisztázása végett a Szolgáltató munkatársa a Vásárlót megkeresheti a Vásárló által megadott elérhetőségeken. A vizsgálati szakaszban kerülhet sor a hiányzó információk beszerzésére.

28. Amennyiben valamennyi, a Panasz szempontjából fontos információ rendelkezésre áll, sor kerül a döntéshozatalra. A döntések a következők lehetnek: (i) Panasz elfogadása, (ii) Panasz részbeni elfogadása, (iii) Panasz elutasítása.  döntéshozatalt a panaszeljárás befejezéseként az ügyfélválasz elkészítése és megküldése követi a jogszabály által meghatározott, illetve az Ügyfél által igényelt közlési formában (tértivevényes levélben, e-mailben stb.). Ha a Panasz rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását az érdemi válaszban meg kell adni.

29. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja jogorvoslati álláspontjáról az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

30. A Szolgáltató a Vásárlók Panaszairól és azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet, amely a következő főbb adatokat tartalmazza:

• a Panaszos adatait – amennyiben megadásra került

• a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését

• a panasz benyújtásának időpontját és módját

• a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokolását

• a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét

• a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt

• a panaszban megjelölt igényről való döntést

• a panasz megválaszolásának időpontját és módját

• a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat 

( pl.: panasz oka, gyakorisága)

A panaszkezelés speciális esetei I. – szerzői jogok, földrajzi árujelzők, védjegyoltalom

31. Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett Tartalom sérti, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;

b) a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;

c) a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

Amennyiben meghatalmazott útján jár el, az értesítéshez az értesítési-eltávolítási eljárásban való képviselet ellátására feljogosító teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.

A panaszkezelés speciális esetei II. – a kiskorú személyiségi jogát sértő Tartalmak

32. Az a kiskorú, akinek személyiségi jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett Tartalom a megítélése szerint sérti, vagy a cselekvőképtelen kiskorú jogosult esetében a törvényes képviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével, vagy a kiskorú jogosult, illetve törvényes képviselője azonosítására alkalmas más módon, így különösen ajánlott postai küldeményben felhívhatja a Szolgáltatót a kiskorú jogosult személyiségi jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú jogosult személyiségi jogát sértő tartalmú információ esetén a kiskorú jogosult törvényes képviselője is felhívhatja az értesítéssel a szolgáltatót a kiskorú jogosult személyiségi jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésben meg kell jelölni annak indokait is, hogy a sérelmezett tartalom miért sérti a kiskorú jogosult személyiségi jogait.

33. A panaszkezelés speciális eseteiben a panasz elbírálására a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. tv. vonatkozó eljárási szabályait alkalmazza. 

Jogorvoslat

34. Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatosan Panasza van, úgy elsődlegesen javasoljuk, hogy forduljon az ügyfélszolgálathoz, a jelen ÁSZF 2. pontjában felsorolt elérhetőségeken. 

Panaszával fordulhat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, amely az alábbi linken területekre bontott online bejelentési felületet üzemeltet:

https://nmhh.hu/tart/report/2/Melyik_teruleten_van_problemaja

Amennyiben fogyasztói panasza van, úgy az alábbi fórumok állnak lehetőségére:

 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt termék vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Adatkezelés szabályok

35. A Vásárló által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jegyértékesítő kezeli, azokat a Szolgáltató nem ismeri meg, még a Panaszok elbírálásának esetén sem. Ennek megfelelően a Szolgáltató vásárlói adatkezelést nem végez.  

A 2001. évi CVIII tv. rendelkezéseivel kapcsolatos szabályok

36. A Szolgáltató a 2001. évi CVIII. tv. 15/F § (1) és (2) bekezdései alapján olyan intézkedéseket hozott, hogy Egyedi Szerződést köt minden olyan rendezvényszervezővel, akinek az Online rendezvényére jegyvásárlás elérhető. A Szolgáltató kizárólag olyan jónevű színházakkal, előadóhelyekkel, előadóművészekkel, rendezvényszervezőkkel köt Egyedi Szerződést, akiknek a szakmai hírneve megkérdőjelezhetetlen. A Szolgáltató kizárólag az említett partnerek művészeti vagy más alkotásai, műsorai vonatkozásában jár el. A Tartalom ennek megfelelően az Egyedei Szerződések megkötése során korlátozásra kerül, és ez – a korlátozott partneri kör figyelembevételével – arányos intézkedés a Tartalom által esetlegesen okozható hátránnyal. 

Az említett Egyedi Szerződés szerint nem lehet olyan Tartalmat terjeszteni a Szolgáltató platformján keresztül, amely beleütközne a jelen ÁSZF 18. pontjában felsorolt tilalmakba, és ennek megfelelően, amely 

a) alkalmas lenne a kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének károsítására;

b) sértené az emberi méltóságot, valamint alkalmas lehet valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség vagy ezek bármely tagja elleni - a közösséghez tartozása miatt történő - gyűlölet keltésére vagy erőszakra uszításra;

c) bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósíthat meg, így különösen, ha a tartalom alkalmas terrorcselekmény elkövetésére való felhívásra, közösség elleni uszításra, a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadására, illetve, ha gyermekpornográf tartalom megosztását, terjesztését vagy továbbítását valósíthatja meg; 

d) a rendezvény szervezője által közzétett kereskedelmi közlemény nem felel meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. § (1)-(7) bekezdése vagy az Mttv. 24. §-a szerinti előírásoknak.

Amennyiben a Szolgáltató és a Tartalmat biztosító partner az Egyedi Szerződésben mégis úgy állapodna meg, hogy a Tartalom kiskorúak számára nem megtekinthető, vagy csak korlátozottan megtekinthető, úgy a Szolgáltató a Jegy.hu programleírása során átlátható ésfelhasználóbarát tájékoztatást nyújt arról, hogy az adott Tartalom károsíthatja a kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődését. 

37. A Szolgáltató nem forgalmaz, értékesít vagy szervez kereskedelmi közleményeket. Ugyanakkor, ha az Online rendezvény szervezője a Jegyértékesítő által biztosított jegyértékesítési rendszer adminisztrációs felületén megjelölte azt, hogy az adott tartalom kereskedelmi közleményt tartalmaz, vagy a Szolgáltatónak bármely okból tudomása van arról, hogy a Tartalom kereskedelmi közleményt tartalmaz, úgy a Jegy.hu-nak az adott tartalomra vonatkozó leírásánál megjelenik a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatás a kereskedelmi közleményt tartalmazó műsorszámról. 

Amennyiben a Tartalom kereskedelmi közleményt tartalmaz, úgy annak meg kell felelnie az Mttv. 24. §-ában, és az Smtv. 20. § (1)-(7) bekezdésében foglalt követelményeknek. Az említett jogszabályok az alábbiakat tartalmazzák:

Mttv. (2021. évi CLXXXV. tv. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról) 

24. § (1) A médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény    

a) nem sértheti az emberi méltóságot,

b) nem tartalmazhat és nem támogathat a nemen, faji vagy etnikai származáson, állampolgárságon, nemzetiségen, valláson vagy világnézeti meggyőződésen, fizikai vagy szellemi fogyatkozáson, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést,

c) közvetlenül nem szólíthat fel kiskorúakat valamely áru megvásárlására vagy bérbevételére, illetve szolgáltatás igénybevételére,

d) közvetlenül nem szólíthat fel kiskorúakat arra, hogy rábeszéljék szüleiket vagy másokat a reklámozott áru megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére,

e) nem használhatja ki a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik és más személyek iránti bizalmát, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságát és hiszékenységét,

f) indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút veszélyes helyzetekben,

g) nem fejezhet ki vallási, lelkiismereti, illetőleg világnézeti meggyőződést, kivéve a vallási tematikájú tematikus médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közleményt,

h) nem sértheti nemzeti jelkép méltóságát, vagy vallási meggyőződést.

(2) Az alkoholtartalmú italokra vonatkozó, médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény

a) nem célozhat kifejezetten kiskorúakat,

b) nem ábrázolhat alkoholt fogyasztó kiskorút,

c) nem ösztönözhet az ilyen italok mértéktelen fogyasztására,

d) nem ábrázolhatja a túlzott alkoholfogyasztást pozitív, az alkoholfogyasztástól való tartózkodást negatív megvilágításban,

e) kiemelkedő fizikai teljesítményt vagy járművezetést nem mutathat be alkoholtartalmú italok fogyasztásának hatásaként,

f) nem kelthet olyan benyomást, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerekhez,

g) nem állíthatja, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztásának serkentő, nyugtató vagy bármilyen jótékony egészségügyi hatása van, illetve, hogy az alkoholtartalmú italok a személyes problémák megoldásának egyik eszközét jelentik,

h) nem kelthet olyan benyomást, hogy az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztása esetén a túlzott alkoholfogyasztás elkerülhető, illetve, hogy a magas alkoholtartalom az ital pozitív tulajdonsága.

Smtv. (2010. évi CIV. tv. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól)

20. § (1) A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie.  

(2) A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie.

(3) A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos.

(4) Médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikákat.

(5) Médiatartalomban nem tehető közzé vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemény.

(6) A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.

(7) Nem szabad médiatartalomban közzétenni cigarettát és más dohányárut, elektronikus cigarettát, utántöltő flakont, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. E korlátozás nem terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre.

38. A Szolgáltató médiatudatosságot növelő intézkedéseket alkalmaz, így a Jegy.hu oldal láblécében közzéteszi a médiatudatosság növelésével foglalkozó szervezet(ek) alkalmazásainak, vagy a Vásárlók számára hasznos anyagainak linkjeit. 

Záró rendelkezések

39. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosított ÁSZF-et a Jegy.hu oldalon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. Ha a Vásárló az ÁSZF módosítások hatályba lépését követően is igénybe veszi a szolgáltatásokat, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF módosításait ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek elfogadta.

40. Online terrorista tartalmakra vonatkozó tájékoztatás   

Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2021/784 rendelete, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011 évi CVIII. törvény szabályokat állapít meg az olyan visszaélések elleni fellépésre vonatkozóan, amelyek célja online terrorista tartalom nyilvános terjesztése. A Szolgáltató a fenti jogszabályok szerint köteles kapcsolattartó pontot kijelölni. A Szolgáltató kapcsolattartó pontjának adatai: a) neve: OJT Kft., b) székhelye szerinti tagállam: Magyarország, c) a kapcsolattartó pont (e-mail cím): andras.bacskai@ojt.hu d) a kapcsolattartó pont nyelve: magyar, angol.

A kapcsolattartó pont kizárólag az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépés céljából használható. Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépéssel kapcsolatos további szabályokat a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz. 

41. Jelen ÁSZF nyelve a magyar, a Jegy.hu-n közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Vásárlók tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.

42. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy nincs a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó olyan magatartási kódex, amelynek a Szolgáltató alávetné magát, és nincs a Szolgáltatóra nézve kötelező, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex sem.

43. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

1. melléklet

Az OJT Kft. terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésre vonatkozó szabályzata

Bevezetés

Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2021/784 rendelete (a továbbiakban: TCO rendelet), valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011 évi CVIII. törvény (a továbbiakban: E-ker. tv.) szabályokat állapít meg az olyan visszaélések elleni fellépésre vonatkozóan, amelyek célja online terrorista tartalom nyilvános terjesztése.

A TCO rendelet, illetve az E-ker. tv. 12/B. § (1) bekezdés szerinti illetékes hatóság, illetve kapcsolattartó pont Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), amely, ha terrorista tartalom jut tudomására, eltávolítási végzésben kötelezi a tárhelyszolgáltatót annak eltávolítására, hozzáférhetetlenné tételére.

A terrorista tartalom a TCO rendelet szerint olyan anyag, amely terrorista cselekmény elkövetelésére bujt fel vagy hív fel egy személyt vagy személyekből álló csoportot, vagy amely útmutatást ad fegyverek készítéséhez vagy egy terrorista támadás során felhasználható egyéb módszerekhez vagy technikákhoz. Az oktatási, újságírói, művészeti vagy kutatási célból, illetve a terrorizmus megelőzése vagy az ellene való küzdelem céljából terjesztett anyagok nem minősülnek terrorista tartalomnak.

A Szolgáltatónak fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesz eleget:

1.A Szolgáltató a lehető leghamarabb, de az erre irányuló eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat. 

2.Amennyiben eltávolítási végzést kap, a Szolgáltató a TCO rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt a terrorista tartalom eltávolításáról vagy valamennyi tagállamban történő hozzáférhetetlenné tételéről, megjelölve az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel időpontját. Amennyiben vis major vagy nem a Szolgáltatónak betudható, de facto kivitelezhetetlenség miatt (pl. objektív módon igazolható technikai vagy operatív okok) nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, a Szolgáltató az említett indokok ismertetésével indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt a TCO rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával. Ha a Szolgáltató nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésben foglaltaknak, mert az eltávolítási végzés nem tartalmaz elegendő információt a végrehajtáshoz, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt, és a TCO rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával kéri a szükséges pontosításokat. 

3.A Szolgáltató intézkedéseket hozott, hogy a tartalmat vagy az ahhoz történő hozzáférést, valamint a felülvizsgálati eljáráshoz vagy a panaszok kezeléséhez, a bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és a vádeljárás lefolytatásához szükséges adatokat képes legyen visszaállítani, illetve hat hónapig megőrizni. 

4.A Szolgáltató olyan mechanizmust hozott létre, amely lehetővé teszi a tartalomszolgáltatók számára, hogy az adott eltávolításra vagy hozzáférhetetlenné tételre vonatkozóan panaszt nyújtsanak be, kérelmezve a tartalom visszaállítását. A Tartalomszolgáltató az ÁSZF záró rendelkezéseiben szereplő kapcsolattartó ponthoz jelenheti be a panaszát.  A Szolgáltató a panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és amennyiben a tartalom eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele indokolatlan volt, úgy késedelem nélkül visszaállítja a tartalmat vagy az ahhoz történő hozzáférést. A vizsgálat eredményéről – a panasz kézhezvételétől számított – két héten belül tájékoztatja a panaszost. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, döntését megindokolja a panaszos felé. 

5.Ha a Szolgáltató a terrorista tartalmat eltávolította vagy hozzáférhetetlenné tette, erről a tartalomszolgáltatót tájékoztatja, kivéve, ha a Hivatal úgy döntött, hogy közbiztonsági okokból (pl. terrorista bűncselekmény miatt) szükséges ideig, de az említett döntéstől számítva legfeljebb hat hétig, nem lehet tájékoztatást adni. 

6.Ha a Hivatal megállapítja, hogy a Szolgáltató terrorista tartalomnak van kitéve, a Szolgáltató intézkedéseket tesz a terjesztés megakadályozására. 

7.A Szolgáltató az eltávolítási végzések elektronikus úton történő fogadása és haladéktalan feldolgozása céljából kapcsolattartó pontot jelölt ki, amelynek adatai megtalálhatók az ÁSZF záró rendelkezései között. A kapcsolattartó pont lehetővé teszi az eltávolítási végzések elektronikus benyújtását, valamint technikai és személyi erőforrásokat biztosít a végzések haladéktalan feldolgozására.

 

 

 

Ajándékozzon jegy.hu
ajándékutalványt!

Az ajándékutalvány, a jegy.hu rendszerében használható fel az elérhető programokra (színház, koncert, fesztivál, sport) történő jegyvásárláskor.

Kultúrát otthonról
online.jegy.hu

Élvezze az otthona kényelméből az online streaming kínálatunkat!

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön hírlevelünkből a legnépszerűbb programokról!

Figyelem! A vásárlási időkorlát hamarosan lejár!
becsült lejárati idő:
00:00

tétel a kosárban

összesen:


Lejárt a vásárlási időkorlát! Kérjük, állítsa össze a kosarát újra!