Kiegészítés az INTERTICKET Kft. Általános Szerződési Feltételeihez, a munkáltató által juttatott belépőjegyek vonatkozásában

Érvényes: 2021. november 01-től

COVID-19 (koronavírus) információk és az események látogatóira vonatkozó szabályok

A rendezvények látogatásával kapcsolatos kormányzati és önkormányzati intézkedésekről igyekszünk naprakész tájékoztatást adni weboldalunkon. 

2021. november 20. napjától kezdődően kötelező maszkot viselni az előadó-művészet (színház, tánc, zeneművészet) rendezvényein, a mozikban, múzeumokban, kiállításokon, illetve a zárt térben megrendezett sportrendezvény, zenés-táncos rendezvény helyszínén (633/221. (XI. 18.) Korm. rendelet).

2021. július 3-án hatályba lépett a 365/2021. számú kormányrendelet, miután előző napon elérte az 5,5 milliót a koronavírus elleni oltással legalább egyszer beoltottak száma.

A 2021. július 3-án hatályba lépett intézkedések:

Védettségi igazolvány nélkül is szabad a belépés az előreváltott jeggyel látogatható, ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.

Sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvényeken csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

A 266/2021. számú kormányrendelet szerint a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. kormányrendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.

A védettség igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható. A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett hatósági igazolványában és/vagy az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.

A jogszabály értelmében a rendezvény szervezője – amennyiben a fenti előírások szerint a védettségi igazolvány az adott rendezvényen kötelező - az igazolvány meglétét a belépéskor köteles ellenőrizni, és aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, attól a belépést meg kell tagadnia, függetlenül attól, hogy az érintettnek van-e érvényes belépőjegye. 

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy az eseményre történő belépés szabályai továbbra is változhatnak a kormányzati intézkedések hatására! Kérjük, hogy a jegyvásárlás idején vegye figyelembe azt, hogy a rendezvények látogatásának szabályai a jegyvásárlás és a rendezvény időpontja között is megváltozhatnak. 

Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy minden helyi önkormányzat és helyszín meghatározhatja a saját szabályait az aktuális jogszabályoknak megfelelően, ezért feltétlenül ellenőrizze a helyi önkormányzat, illetve a rendezvény szervezője által közzétett információkat, mielőtt eseményre indulna.

Kérjük, hogy a jegyvásárlást megelőzően, a naprakész információk érdekében Ön is tekintse át a magyar hatóságok utazási útmutatásait és egészségügyi korlátozó intézkedéseit, és ezek fényében hozza meg döntését a jegyvásárlásról. A kormány tájékoztató oldalát az alábbi linken érheti el: https://koronavirus.gov.hu/aktualis

 

 

1. Az INTERTICKET Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) Magyarország egyik legnagyobb jegyértékesítő társasága. A Szolgáltató, a saját jegyértékesítési rendszerével (a továbbiakban: Jegyrendszer) biztosítja azt, hogy a vele szerződött közel 1000 színház, rendezvényszervező, rendezvény-helyszín belépőjegyei eljussanak minden érdeklődőhöz. A Szolgáltató éves szinten mintegy 40-50.000 rendezvényre kínál belépőjegyeket, elsősorban a kulturális események területén (színházi előadások, koncertek, zenés produkciók, múzeumok), de egyre növekvő számban sportesemények vonatkozásában is. 

2. A jelen dokumentumban részletezett szabályok kiegészítik a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF), amely a Szolgáltató jegyértékesítő oldalának (Jegy.hu) láblécében bármikor elolvasható, letölthető. A jelen kiegészítés azokra a jegyvásárlásokra vonatkozik, amikor a munkáltató - a saját döntése és belső szabályai alapján – a munkavállalók, vagy más magánszemélyek részére (a továbbiakban: Kedvezményezettek) kedvezményesen, vagy ingyenesen belépőjegyet juttat. 

3. A munkáltató által történő jegy-juttatások jogi háttere a munkáltató és a Szolgáltató közötti szerződés, amely szerint a munkáltató a Kedvezményezettek részére, a Szolgáltató Jegyrendszerében biztosítja a vásárlás ellenértékét (a továbbiakban: Ellenérték). A munkáltató a saját döntése szerint alkalmazhatja az 1995. évi CXVII. tv. (SZJA tv.) 1. számú mellékletének 8.28. pontját az SZJA-mentes belépőjegy juttatásról, a Szolgáltató azonban a jelen ÁSZF kiegészítésben részletezett szolgáltatását ettől függetlenül biztosítja. 

4. A jelen ÁSZF kiegészítés vonatkozásában „jegy” (a továbbiakban: belépőjegy) minden olyan belépésre feljogosító eszköz vagy elektronikus azonosító, amely egyszeri vagy többszöri belépést biztosít valamely eseményre/rendezvényre/előadásra (a továbbiakban: Rendezvény), beleértve különösen a kinyomtatott és elektronikus jegyeket, bérleteket és belépésre alkalmas, vagy a helyi pénztárban beváltható kódokat. A jelen ÁSZF kiegészítés alá tartozó vásárlások során utalvány nem vásárolható, és az Ellenérték utalvány formájában nem biztosítható. 

5. A jelen ÁSZF kiegészítés szerinti jegyvásárlás kizárólag erre dedikált weboldalakon történik, amelyek elérhetők az alábbi linkeken: kultura.jegy.hu és sport.jegy.hu; (a továbbiakban: Weboldal), külön a kultúra és sport jellegű programokra vonatkozóan. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Weboldalon csak az SZJA törvény 1. mellékelt 8.28. pontjában meghatározott, adómentesnek minősülő sport és kulturális szolgáltatásra, kiállításra, színház és tánc, cirkusz vagy zeneművészeti előadásra stb. vonatkozó belépőjegyek legyenek elérhetők és megvásárolhatók. Elképzelhető továbbá, hogy valamely rendezvény szervezője kifejezetten kizárja a jegyeinek ebben a formában történő értékesítését. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a Jegy.hu oldalon megvásárolható valamely belépőjegy ezeken a dedikált oldalakon nem elérhető.

6. A Weboldalon történt minden jegyvásárlás során a vevő maga a munkáltató, amelynek nevében, és felhatalmazása alapján vásárol a Kedvezményezett. Ennek megfelelően minden számla a munkáltató nevére kerül kiállításra és a Szolgáltató a munkáltató munkavállalóival vagy a juttatásban részesülő magánszemélyekkel, a jegyértékesítés tekintetében, nem kerül jogviszonyba. A Szolgáltató legtöbbször a rendezvényszervező közvetítőjeként (ügynökeként) jár el a jegyértékesítés során, így a számla a rendezvényszervező nevében kerül kiállításra. Ugyanakkor bizonyos esetekben a Szolgáltató bizományosként értékesít, ebben az esetben a számlát saját nevében adja ki. A számlák kibocsátásának technikai hátterét a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41) biztosítja.

7. Az SZJA törvény vonatkozó részei korlátozzák a belépőjegyek visszaválthatóságát. Ennek megfelelően a belépőjegyek visszaváltását elsődlegesen a munkáltató és a Szolgáltató közötti szerződés szabályozza. Az előadás elmaradása esetén a Szolgáltató jelzést küld a Kedvezményezettnek az előadás elmaradásáról. Ezt követően felveszi a kapcsolatot a munkáltatóval – és amennyiben ennek feltételei fennállnak – az elmaradt előadásra vásárolt belépőjegyek ellenértékét visszatéríti a munkáltatónak. Amennyiben Rendezvény szervezője a jegyeket becseréli, vagy más napot (pl. esőnap) jelöl ki az előadás megtartására, úgy a Szolgáltató ezzel kapcsolatosan a Kedvezményezettel tartja a kapcsolatot. 

8. A belépőjegyek vásárlására elsődlegesen a munkáltató által feltöltött mindenkori Ellenérték mértékéig van lehetőség. A Kedvezményezett által megvásárolt jegyek bruttó jegyárát a Szolgáltató levonja a rendelkezésre álló Ellenértékből. A jegyvásárlást kényelmi díj nem terheli. Amennyiben a megvásárolt jegyek értéke nem éri el az Ellenérték összegét, a fel nem használt összeg a későbbiekben is levásárolható. Ha a vásárlás összege magasabb, mint a munkáltató által feltöltött Ellenérték, akkor a fennmaradó összeget más elektronikus fizetési móddal (pl.: bankkártyával) is ki lehet egyenlíteni. Ennek megfelelően a Kedvezményezett – amennyiben az Ellenértékből még legalább 1 forint összeg a rendelkezésére áll – jogosult a jegy ellenértékét részben más fizetési móddal kiegyenlíteni, az adott Weblapon elérhető fizetési módok keretein belül. A Szolgáltató nem vizsgálja a fizetés során felhasznált bankkártya adatait, tekintettel arra is, hogy a bankkártya adatokat a kedvezményezett a bank webes felületén adja meg, amelyet a Szolgáltató nem ismerhet meg. Fontos megjegyezni azonban, hogy (i) a Szolgáltató a jegyvásárlás folyamatában automatikusan az Ellenértéket használja fel mindaddig, amíg az rendelkezésre áll, valamint (ii) a belépőjegyre vonatkozó számlát a Szolgáltató ebben az esetben is a munkáltató nevére fogja kiállítani, függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett fizetett-e, és milyen mértékben saját pénzeszközeivel. 

9. A Weboldalra történő belépéshez a munkáltató biztosítja az egyedi belépési azonosítót, - amely egy e-mail cím. A felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges jelszót a Kedvezményezett az első belépéskor határozza meg, ezt a jelszót a Kedvezményezett a későbbiekben bármikor megváltoztatja, azonban az egyedi belépési azonosítót nem, mert a munkáltató által biztosított Ellenérték mindenkor az egyedi belépési azonosítóhoz kapcsolódik. Az egyedi belépési azonosítót a munkáltató elküldi a Szolgáltatónak, kiegészítve azt opcionálisan az adott munkavállaló adószáma, belső dolgozói azonosító, költséghely kód adatokkal. 

Az egyedi belépési azonosító és/vagy az egyedi jelszó elvesztéséből, mások általi megismeréséből fakadó kárért, azok jogosulatlan felhasználásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

10. Amikor a Kedvezményezett a munkáltató által megadott egyedi belépési azonosító segítségével első alkalommal lép be a dedikált vásárlási felületre, a jelszó megadásával a saját fiókját aktiválja. A saját fiókban további adatok adhatók meg (pl. kapcsolattartási adatok a rendezvény elmaradása esetére, eltérő e-mail cím az elektronikus jegyek kézbesítésére stb.) A saját fiók tartalmazza a megvásárolt belépőjegyek adatait, valamint a jegyvásárló speciális igényeit és jogosultságait (pl. feliratkozás hírlevélre, kedvezmények stb.).

11. Mivel a munkáltató által a Szolgáltatónak megadott adatok, vagy azok egy része a Kedvezményezett személyes adatai, ezért azok kezelésére a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a munkáltatóval szerződést kötött. A Kedvezményezett a saját fiókja aktiválása során - önkéntes hozzájárulásával - további személyes adatokat adhat meg, ezek tekintetében a Szolgáltató adatkezelőként jár el. Az adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra vonatkozó általános szabályok megtalálhatók a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában, valamint az Adatkezelési tájékoztató kiegészítésében, amely kifejezetten a munkáltató által juttatott belépőjegyekkel kapcsolatos adatkezelést részletezi. Mindkét dokumentum folyamatosan elérhető a Szolgáltató jegyértékesítő oldalának (Jegy.hu), valamint a Weblapnak a láblécében.

12. Az Ellenértéket a munkáltató biztosítja, annak mértékét, a feltöltés gyakoriságát maga dönti el, így erre vonatkozó információkért a munkáltatót kell megkeresni. A munkáltató által biztosított Ellenérték legkésőbb a juttatás évének december 31. napjáig használható fel. A munkáltató rendelkezhet ennél korábbi határidő meghatározásáról. E tekintetben a munkaadó nyújthat tájékoztatást.

13. A Szolgáltató a Kedvezményezett számára a felhasználói fiókban olyan elektronikus felületet biztosít, amelyen bármikor megtekinthetők az egyes jegyvásárlások adatai, a felhasználható Ellenérték, illetve az adott évben addig megvásárolt jegyek adatai. Ezek az adatok folyamatosan elérhetők a munkáltató számára is, azzal, hogy a megvásárolt jegyek adatait a munkáltató csak a számlán szereplő adatok tekintetében ismeri meg.

14. Amennyiben a munkáltató egyedi belépési azonosítóként e-mail címet jelölt meg, úgy a megvásárolt belépőjegy alapesetben erre az e-mail címre kerül kiküldésre, elektronikus jegyként. A Jegyrendszer ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy megjelölhető legyen ettől eltérő e-mail cím, amelyre a jegyeket kézbesíteni kell. A jegyértékesítésről szóló számlát azonban a Szolgáltató minden esetben a munkáltató által erre a célra megadott e-mail címre kézbesíti.  

15. A Szolgáltató ügyfélszolgálati szolgáltatása elérhető a Jegy.hu  oldalain megtalálható chat-en keresztül, élőben munkanapokon 9-től 20 óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 10-től 19 óráig. Helyszíni események ügyében e-mailt küldhet az interticket@interticket.hu címre. Online események ügyében e-mailjét az online@interticket.hu címre várjuk.

Ajándékozz jegy.hu
ajándékutalványt!

Az ajándékutalvány a Jegy.hu rendszerében használható fel az elérhető programokra (színház, koncert, fesztivál, sport) történő jegyvásárláskor.

Kultúrát otthonról
online.jegy.hu

Élvezd otthonod kényelméből az online streaming kínálatunkat!

Hírlevél feliratkozás

Értesülj hírlevelünkből a legnépszerűbb programokról!

Figyelem! A vásárlási időkorlát hamarosan lejár!
becsült lejárati idő:
00:00

tétel a kosárban

összesen:


Lejárt a vásárlási időkorlát! Kérjük, állítsd össze a kosarad újra!