Házirend - Müpa

1. Belépés a Müpába és a rendezvényekre

A Müpa épületébe történő belépéssel minden látogatónk elfogadja a Müpa házirendjét (a továbbiakban: Házirend) és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

- A Müpa minden nap 10:00 órától az utolsó előadás végéig tart nyitva, egyéb esetben 18:00 óráig. Ettől eltérő rendkívüli nyitvatartásunkról a www.mupa.hu hivatalos honlapunkon adunk tájékoztatást.

- Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes, illetve a kizárólag regisztrációt igénylő programok. 

- Felhívjuk az ingyenes programra érkező látogatóink figyelmét, hogy az ingyenes programok kizárólag az adott rendezvényterem befogadóképességének mértékéig, érkezési sorrendben látogathatóak, és a hostess kollégák – a tűzvédelmi előírások figyelembe vételével – meghatározott létszám elérésekor a további belépés lehetőségét megakadályozzák.

- A Müpa épületét és a rendezvényeinket mindenki saját felelősségére látogathatja. 

- Rendezvényeinkre késve érkező vendégeink a helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni. 

- Diákok a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban rendezett valamennyi programra érvényes diákigazolványuk felmutatásával válthatnak fejenként 1 db diákjegyet, a készlet erejéig. A diákjegy másra át nem ruházható, melynek ellenőrizhetősége érdekében a jegyen a diákigazolvány száma feltüntetésre kerül. Az állóhelyek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban csak az arra kijelölt helyeken foglalhatóak el.

- Kerekes székes vendégeink részére a Müpa akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatóink a számukra fenntartott helyekre vásárolhatnak belépőjegyet, kísérőjük (1 fő) – amennyiben a férőhelyek száma még engedi – az adott koncert jegyárainak legalacsonyabb kategóriájában válthat jegyet a pótszékre. Az így megváltott jegyek másra nem ruházhatók át. Tekintettel a fenntartott helyek és a pótszékek korlátozott számára, az esetleges ebből adódó kényelmetlenségek elkerülése érdekében, a Müpa a jegyvásárlást előzetes (online) regisztrációhoz kötheti.

 

2. Ruhatár, értékmegőrzés 

- A ruhatár díjazás ellenében vehető igénybe, használata ajánlott. A ruhatárak a rendezvény kezdése előtt egy órával nyit, és a befejezést követően további fél órán át tartanak nyitva. A Müpa felelőssége a ruhatárban elhelyezett tárgyak közül csak azokra terjed ki, amelyeket a látogatók a színházakba és koncerttermekbe rendszerint magukkal szoktak vinni, pl. esernyő, ruhanemű. A Müpa felelőssége nem terjed ki a ruhatárban elhelyezett, a szokásos mértéket meghaladó értékű dolgokra (pl.: nagyobb összegű készpénz, értékes ékszer stb.). Amennyiben olyan nagyobb méretű értékes csomaggal érkezik, amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban (pl. laptop, értékesebb hangszer), jegyszedő kollégáink lehetővé teszik, hogy ezeket magával vigye az adott rendezvényterembe, amennyiben azok mérete megengedi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt. Amennyiben nem kíván, vagy a csomag mérete miatt nem tud élni ezzel a lehetőséggel, úgy a Ludwig Múzeum jegypénztára mellett található számkombinációs értékmegőrzőt ingyenesen veheti igénybe. Amennyiben a számkombinációs értékmegőrzővel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel, az Infopultnál lévő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

- Tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési, közlekedési útvonalat (pl. babakocsi, kismotor, roller, nagyméretű hangszer, stb.).

- A Müpa területén elhagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.

 

3. Parkolás 

- A Müpa mélygarázzsal rendelkezik, üzemeltetője a Müpa Üzemeltető Kft., melyben a parkolás díjazás ellenében, saját felelősségre vehető igénybe. Azon vendégeink számára, akik jegyet váltottak valamely nyilvános előadásunkra, a parkolás - az előadás időtartama alatt - a mélygarázsban díjtalan. Ingyenes vagy pusztán regisztrációköteles programon történő részvétel esetén a mélygarázs díjazás ellenében vehető igénybe. A közönség részére a garázs -2. és -3. szintje áll rendelkezésre. A Müpa+ Hűségprogram „platina” fokozatú tagjai számára a Müpa a mélygarázs -1. szintjén tart fenn parkolóhelyeket, amelyeket a honlapon történő előzetes regisztráció alapján vehetnek az érintettek igénybe. A mélygarázsban történő közlekedésre a KRESZ szabályai az érvényesek.

 

4. Változtatás joga, jegyvisszaváltás 

- A Müpa rendezvényei tekintetében fenntartja az időpont, a helyszín és a szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.

- Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni, akár személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.

- Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik:

- A Müpa saját szervezésű rendezvényének elmaradása esetén a megváltott jegyek az elmaradó rendezvény időpontjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül válthatóak vissza, kizárólag a Müpa állandó jegypénztáraiban.

- A nem a Müpa által szervezett (befogadott) rendezvények elmaradása esetén a jegyvisszaváltás lehetőségéről a koncertjegy elülső oldalán, valamint a rendezvényszervező honlapján elhelyezett tájékoztatókból értesülhet, valamint a rendezvényszervezőtől – a jegyen található közvetlen elérhetőségein keresztül – személyesen kaphat felvilágosítást.

- Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

 

5. Müpa ajándékutalvány vásárlási és felhasználási feltételei 

- A Müpa ajándékutalványai előre meghatározott címletben kaphatók jegypénztárainkban. Az ajándékutalvány beváltása a vásárlástól számított hat hónapon belül lehetséges, és kizárólag a Müpa saját produkcióira történő jegyvásárlásra használható fel. Az ajándékutalvány vásárlásától számított hat hónapon túl az ajándékutalvány nem váltható be. Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható át, a különböző (ajándék)utalványokkal és egyéb készpénzt helyettesítő eszközökkel (pl.: SZÉP-kártya) Müpa ajándékutalvány nem vásárolható. Amennyiben az ajándékutalvánnyal rendelkező az ajándékutalványon szereplő összegnél alacsonyabb összegért vásárol jegyet, a Müpának készpénzt nem áll módjában visszaadni.

 

6. Nézők átültetésének joga, speciális ülőhelyek 

- Amennyiben egy produkció ideális lebonyolításához szükséges, a nézők átültetésének jogát a Müpa fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek magasabb árkategóriájú helyet tud biztosítani. Ilyen esetben koncert megkezdése előtt a hostessek tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről. 

- Egyes előadások művészi koncepciójának függvényében a nézőtéren, illetve a színpadon  elhelyezett díszletelemek bizonyos ülőhelyek esetében korlátozhatják a színpadra való rálátást. A Müpa a jegyárait ehhez mérten alakítja ki, és az említett helyekre szóló belépőket indokolt esetben kedvezményes áron, „Csökkentett értékű jegy”-ként értékesíti. A hostess kollégák – a szabadon maradt ülőhelyek függvényében – másik ülőhelyet ajánlanak fel, amennyiben látogatónk jelzi feléjük az erre vonatkozó igényét.

- Egyes produkciókról a Müpa hang- és képfelvételt készít. Ennek érdekében a Müpa kamerahelyeket alakíthat ki a nézőtéren, az eszközök pedig bizonyos ülőhelyek esetében korlátozhatják a színpadra való rálátást. Ilyen esetben – amennyiben érintett látogatónk jelzi igényét hostess kollégáinknak – a hostess kolléga másik ülőhelyet ajánl fel a szabadon maradt ülőhelyek függvényében.

- Az adott előadás művészeti koncepciójából adódóan a színpad előtt zenekari árok, illetve felvétel esetén kamerasín kaphat helyet, amelynek eltakarását mellvéd szolgálja. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy szűkebb lábtérre kell számítani az 1. illetve a 3. sorban. Az érintett helyekre történő jegyvásárlás előtt – szükség esetén – kérjenek tájékoztatást kollégáinktól. 

 

7. A rendezvényeken és a Müpa területén elvárt magatartás 

- Felnőtteknek szóló előadásaink látogatását kisiskolás (6 éves) kor alatt nem javasoljuk. A kifejezetten gyermekeknek szóló rendezvényeknél is kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat. Amennyiben a koncerten résztvevő gyermek viselkedésével vagy hangoskodással zavarja a felnőtt koncertek vendégeit, hostess kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására.

- A hostess-személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, illetve látogatót, aki beszélgetéssel vagy hangos, illetve megbotránkoztató viselkedéssel az előadást vagy annak élvezetét, valamint a Müpa épületében tartózkodó más személyeket zavar vagy megbotránkoztat. A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató a hostess személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök rendezvény alatti használatával, a hostess kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. A közönségforgalmi ügyeletes kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt vagy más látogatókat zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.

- Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a programokat, illetve a Müpa épületét nem látogathatja, érvényes belépőjeggyel sem. Hostess kollégáink, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani.

- A Müpában előadásra kerülő produkciók látvány- és hangzásvilága a művészeti koncepció szerves részét képezi. Amennyiben vendégünkként kevésbé érzi megfelelőnek azt, esetleg túl hangosnak ítéli a koncertet, a Müpa felhívja a látogatói figyelmét, hogy a hangtechnikus kollégák a koncert teljes időtartama alatt fokozottan figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a megengedett határértéket.

- A látogató köteles a Müpa helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet. Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Müpa és mások vagyonának, illetve a Müpa épületének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

- Vakvezető kutya kivételével állatot, valamint fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb, életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a Müpa területére. Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka, stb.) abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható, amely esetben ezek ruhatárban történő elhelyezése kötelező. 

- A Müpa egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag az épületen kívül, az erre a célra kijelölt helyeken lehet.

- A Müpa erre feljogosított dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles pontosan és maradéktalanul betartani a Müpa dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. 

- A Müpa egész területén kizárólag a Müpa írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve bármely üzleti célú tevékenység.

8. Kép-és hangfelvétel

Adatvédelem 

- A látogató a Müpa területére történt belépéssel kifejezetten elfogadja, hogy a Müpa egész területén, illetve termeiben kép-, és hangfelvétel készülhet, amelyen látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet. A Müpa (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a Müpa a felvételt a kulturális alaptevékenységével összefüggésben felhasználja. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Müpával, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

- Müpa tájékoztatja látogatóit, hogy a részletes adatvédelmi tájékoztatója (link!) elérhető a Müpa hivatalos oldalán.

- Az előcsarnokban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett. Minden egyéb esetben a Müpa marketing osztályától kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz a sajto@mupa.hu e-mail címen, tekintettel az épületre vonatkozó szerzői jogi jogvédelemre.

- A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a látogató a hostess személyzet felszólítására sem hagy fel a hangverseny, előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a hostess kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem és a Müpa elhagyására. 

A fentiek a Házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét. 

Kedves vendégeink együttműködését előre is köszönjük, és egyben örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre!

   

Közösségi média csatornáinkra vonatkozó házirend

A Müpa Facebook-oldalát és az eseményeket a közönség tájékoztatására és szórakoztatására hoztuk létre. Mindenkit hozzászólásra buzdítunk, és arra, hogy aktívan vegyetek részt az online párbeszédben. Azokat a hozzászólásokat azonban azonnal töröljük, melyek: 

- becsületsértőek, gyalázkodóak, rágalmazóak, becsmérlőek, gyűlölködőek, zaklatóak, fenyegetőek, illetve obszcének;

- politikai, vallási vagy szexuális hovatartozásra irányulnak,

- szerzői jogokat, illetve szellemi tulajdonjogokat sértenek;

- illegálisak, illetve törvénybe ütköző tevékenységre buzdítanak;

- tisztességtelenek, megtévesztőek vagy félrevezetőek;

- szexuális vagy más egyéb módon bántó kép-, illetve hanganyagot tartalmaznak;

- kéretlen tartalmat hordoznak, illetve az oldal számára technikai fennakadást okoznak.

A Müpa Facebook-oldalán és Facebook-eseményeiben zajló beszélgetések során megosztott tartalmakat (pl. kommentek, kérdések, képek, videók közzététele stb.) a Müpa a Facebook-oldalán belül kiemelheti vagy újraposztolhatja.

A felmerülő kérdésekre igyekszünk minél előbb válaszolni, de javasoljuk, hogy a jegyértékesítéssel és a programmal kapcsolatos információkért az info@mupa.hu címen keressék kollégáinkat.

Köszönjük! 

 

Müpa Autósmozi – Házirend

A Müpa Autósmozi területére belépni és ott tartózkodni kizárólag az adott előadásra szóló előre megváltott jeggyel lehet. A jegy megváltásával és a Müpa Mozi területére történő belépéssel minden vásárló, illetve autóban tartózkodó személy elfogadja a Müpa Autósmozi házirendjét.

A vetítésekre csak előre, online módon lehet jegyet vásárolni. A megváltott jegy egy személyautóra szól, amelynek ára 4.000 Ft. Az autóban több utas is tartózkodhat, betartva a személyautó kapacitására vonatkozó szabályokat.

Fizetési lehetőségek: Simple Pay, bankkártya, Müpa-ajándékutalvány. Online a SZÉP-kártyás fizetés nem lehetséges.

A vetítésekre a Müpa+ hűségprogram jegyvásárlási kedvezményei érvényesíthetőek. 

Adott vetítésre az előadás napján, annak kezdésekor zárul le az online jegyértékesítés.

A vetítések a jegyen feltüntetett időpontban kezdődnek. A Müpa Autósmozi a koncertközvetítések előtt reklámokat, előzeteseket vetít.

Kerekesszékes vendégeinket kérjük, hogy jegyvásárlás után emailben értesítsék kollégáinkat a jegypenztar@mupa.hu emailcímen, hogy megfelelő helyet biztosíthassunk számukra. 

A Müpa Autósmozi a Müpa külső parkolójában található, a ki- és behajtással, illetve a megközelítéssel kapcsolatos információkat az alábbi ábrán szemléltetjük.

A mozi megrendezésére szolgáló területre kizárólag az adott vetítésre érvényes mozijeggyel lehet bemenni A helyszínre kizárólag személygépkocsival lehet behajtani, az előre megvásárolt jegy érvényesítése után.

Az autókkal kizárólag az irányítószemélyzet által meghatározott helyre szabad leparkolni, betartva az egymástól való biztonságos (legalább 1,5 méteres) távolságot. Az autók elhelyezési sorrendje a jármű bizonyos adottságait (pl. méret) figyelembe véve eltérhet a tényleges érkezési sorrendtől. E körben minden autós köteles betartani az irányítószemélyzet utasításait, és autójával az általuk kijelölt helyre leparkolni.

A végleges hely elfoglalása után kérjük az autó motorját és fényszóróját kikapcsolni.

A vetítés hangját egy, a helyszínen megadott FM-sávon lehet hallgatni, amelyre rá kell hangolni az autó rádióját. Kérjük, ellenőrizze előre, hogy az autó rádiója alkalmas-e erre. A hangoláshoz szükséges, vetítésenként változó frekvenciainformációkról az érkezéskor tájékoztatjuk nézőinket.

A helyszínen is a KRESZ szabályai érvényesek.

Baleset okozása esetén a károkozó saját felelősségbiztosításával, illetve a Ptk. szabályai alapján köteles rendezni a kárt. 

Mindenki saját felelősségére vesz részt az eseményen.

Amennyiben szükséges, az autósmozi helyszínét bármikor el lehet hagyni, ezért fontos, hogy autójukkal a megfelelő, kijelölt helyeket foglalják el a vendégek.

A vetítés ideje alatt – lehetőség szerint – az autóban kell maradni, a gépjárműveket mosdóhasználat vagy egyéb indokolt segítségkérés (rosszullét stb.) céljából lehet elhagyni.

A helyszínen mozgóárusoktól lehet ételt-italt vásárolni, akik az egészségvédelmi előírásokat betartva kínálják termékeiket. Kártyás és készpénzes fizetés is lehetséges, kérjük készpénzes fizetéskor készítsék elő a vásárlás pontos összegét.

Dohányozni csakis az arra kijelölt helyen szabad.

Kérjük, hogy a szemetet az arra kijelölt tárolókban helyezzék el.

Háziállatot tilos az autósmozi területére behozni.

Amennyiben a vendég nem tartja be az előírásokat, az arra jogosult személyzet távozásra szólíthatja fel.

A vetítés végén a terület elhagyása az irányítószemélyzet utasításai, illetve a LED-falon megjelenő információk alapján történik.

 

Egészségügyi és rendkívüli helyzetekre vonatkozó előírások

A területen való tartózkodáskor a mindenkor hatályos jogszabály szerinti egészségvédelmi előírások alkalmazandók. Kérjük, ezekről időben tájékozódjon előre.

Az aktuális előírások megszegőit az irányítószemélyzet felszólítja az előírások betartására, ennek eredménytelensége esetén az irányítószemélyzet erre feljogosított tagja gondoskodik a védelmi intézkedéseket megszegő látogatónak a rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról.

Amennyiben a vetítés félbeszakad, vagy elmarad (technikai hiba, áramszünet, járványügyi rendelkezések, különböző természeti csapások, vis maior, stb.), a Müpa közleményben tájékoztatja látogatóit a jegyek visszaváltásának feltételeiről. A jegyek visszaváltásán túlmenően a Müpa a vetítés késedelmes megkezdésével, elmaradásával összefüggő vagy egyéb, a vetítés során felmerülő technikai hibából adódó esetleges károk vagy egyéb költségek megtérítéséért nem vállal felelősséget. 

Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, járványügyi rendelkezések, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani az arra kijelölt személyzet utasításait.

A Müpa Autósmozi házirendje a helyszínen és a Müpa honlapján is megtalálható. A jelen házirendben szabályozott kérdések a Müpa házirendjével (amely megtalálható a mupa.hu weboldalon) együttesen értelmezendőek, az abban foglalt rendelkezések jelen esetben is irányadónak tekintendőek.

Ajándékozzon jegy.hu
ajándékutalványt!

Az ajándékutalvány, a jegy.hu rendszerében használható fel az elérhető programokra (színház, koncert, fesztivál, sport) történő jegyvásárláskor.

Ami a színlapra nem fért ki
Jegy.hu Blog

Beszámolók, érdekességek, interjúk a Jegy.hu programjairól, hogy felkészülten vághasson bele a kikapcsolódásba!

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön hírlevelünkből a legnépszerűbb programokról!

Tisztelt Ügyfelünk!

Mint a legtöbb weboldal, a Jegy.hu is cookie-kat használ a működéséhez. Tudomásul veszem, hogy az InterTicket számomra releváns, személyre szabott ajánlatokat igyekszik összeállítani, amelyhez számos személyes adatot használ fel. Az adatkezelés szabályait az Adatkezelési Tájékoztatóban megismertem, azokat elfogadom.

Hozzájárulok